OBNOVENÍ NÁVŠTĚV OD 6. 12. 2021 Návštěvy lze uskutečnit od pondělí do neděle v době od 10-16hodin a to v počtu maximálně 2 osob. Doporučená doba návštěvy je 30minut. Termín návštěv si rezervujte na tel.čísle 778 408 440. Návštěvě bude změřena tělesná teplota a podepíše prohlášení o bezinfekčnosti. Do zařízení nebude umožněn vstup osobám s projevy respiračního onemocnění (rýma, kašel, zvýšená tělesná teplota). Návštěva předloží platný certifikát s negativním výsledkem RT-PCR testu ne starší 72 hodin nebo certifikát o dokončeném očkování proti onemocnění covid-19 nebo doklad o laboratorně potvrzeném prodělání onemocnění covid-19. Návštěvník je povinen po celou dobu návštěvy nosit respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. Žádáme Vás o důsledné dodržování protiepidemiologických opatření.
31. 5. 2021

Bazální stimulace v ošetřovatelské péči

Ve dnech 24. – 25. května 2021 se uskutečnil pro pečovatelky, zdravotní sestry a aktivizační pracovnice základní kurz Bazální stimulace. 


Lektorkou kurzu byla Bc. Helena Dvořáková, DiS., členka Mezinárodní asociace Bazální stimulace.


Bazální stimulace je určena všem nemocným, kteří mají narušenou nebo omezenou schopnost vnímání, komunikace a pohybu. Jde například o pacienty v bezvědomí, po poranění mozku, nemocné s hypoxickým postižením mozku, s Alzheimerovou chorobou, s hemiplegickým postižením, pacienti v apalickém stavu, umírající, seniory s poruchou mobility nebo zdravotně postižení. 

Je-li prostředí nemocného člověka málo podnětné, dochází k otupování jeho smyslů. A právě bazální stimulace poskytuje klientům nové stimuly prostřednictvím individuální, efektivní, terapeutické a humánní ošetřovatelské péče. Klientům jsou zprostředkovány vjemy vlastního těla a stimuluje se vnímání vlastního organismu, což jim umožní lépe vnímat okolní svět, navázat s ním kontakt a komunikaci a zlepší funkce jeho organismu. Bazální stimulace zohledňuje životní návyky, zvyky, prožitky a osobnost člověka bez ohledu na míru jeho postižení, tedy jeho aktuální tělesný, mentální a duševní stav.