31. 5. 2021

Bazální stimulace v ošetřovatelské péči

Ve dnech 24. – 25. května 2021 se uskutečnil pro pečovatelky, zdravotní sestry a aktivizační pracovnice základní kurz Bazální stimulace. 


Lektorkou kurzu byla Bc. Helena Dvořáková, DiS., členka Mezinárodní asociace Bazální stimulace.


Bazální stimulace je určena všem nemocným, kteří mají narušenou nebo omezenou schopnost vnímání, komunikace a pohybu. Jde například o pacienty v bezvědomí, po poranění mozku, nemocné s hypoxickým postižením mozku, s Alzheimerovou chorobou, s hemiplegickým postižením, pacienti v apalickém stavu, umírající, seniory s poruchou mobility nebo zdravotně postižení. 

Je-li prostředí nemocného člověka málo podnětné, dochází k otupování jeho smyslů. A právě bazální stimulace poskytuje klientům nové stimuly prostřednictvím individuální, efektivní, terapeutické a humánní ošetřovatelské péče. Klientům jsou zprostředkovány vjemy vlastního těla a stimuluje se vnímání vlastního organismu, což jim umožní lépe vnímat okolní svět, navázat s ním kontakt a komunikaci a zlepší funkce jeho organismu. Bazální stimulace zohledňuje životní návyky, zvyky, prožitky a osobnost člověka bez ohledu na míru jeho postižení, tedy jeho aktuální tělesný, mentální a duševní stav.