Whistleblowing — ochrana oznamovatelů

IGF Care Centre Třebíč s.r.o. v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále také „ZOO“), přijímá oznámení dle uvedeného zákona.

Vnitřní oznamovací systém IGF Care Centre Třebíč s.r.o. je určen pouze pro oznámení učiněné osobami, které pro IGF Care Centre Třebíč s.r.o. vykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost. Ostatní osoby podávají oznámení dle ZOO prostřednictvím oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti. Informace o podání oznámení Ministerstvu spravedlnosti a jeho oznamovací systém jsou dostupné na stránkách Oznamovatel – Ministerstvo spravedlnosti.

Příslušnou osobou k přijímání a prověřování oznámení v IGF Care Centre Třebíč s.r.o. je Ing. Anna Blechová

Anonymní oznámení se nepřijímají.

Způsob podání oznámení do vnitřního oznamovacího systému IGF Care Centre Třebíč s.r.o.:
- písemně e-mailem na adresu [email protected] 
- písemně na recepci budovy na adrese Družstevní 1320, 674 01 Třebíč k rukám Ing. Anny Blechové v uzavřené obálce s označením „NEOTVÍRAT – OZNÁMENÍ“,
- osobně nebo ústně do písemného záznamu v kanceláři Příslušné osoby dle předchozí domluvy do 14 dnů od požadavku na podání oznámení do písemného záznamu,
- telefonicky na č. +420 778 416 964 bez pořízení audiozáznamu.