Od 7. 7. 2021 se ruší testování návštěv.

O nás

IGF Alzheimer centrum Třebíč patří mezi nejmodernější sociální zařízení v Kraji Vysočina. V současné době poskytuje dvě sociální služby a to, domov se zvláštním režimem a pobytovou odlehčovací službu.

Centrum nabízí odbornou sociální, zdravotní a ošetřovatelskou péči 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Kromě této péče poskytujeme širokou škálu doplňkových služeb a bohatý výběr volnočasových aktivit.

Klienti mají k dispozici bezbariérové, prostorné dvoulůžkové pokoje s vlastním sociální zařízením. Součástí každého pokoje je televize, lednice a nábytek.

Personál centra individuálně přistupuje vždy s respektem a úctou ke klientovi a jeho potřebám.

Domov se zvláštním režimem je určen osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického onemocněním, dále osobám s chronickým duševním onemocněním a osobám s jiným zdravotním postižením. Jedná se především o klienty se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demence. Dále o Parkinsonovo onemocnění či onemocnění spjaté s roztroušenou sklerózou.

Odlehčovací služba je pomoc a podpora klientům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu Alzheimerovy choroby, či jiného typu demence, klientům s chronickým onemocněním, s jiným zdravotním i kombinovaným postižením, s tělesným postižením a s chronickým duševním onemocněním, o které je jinak pečováno v domácím prostředí a zajistit těmto klientům formou pobytové služby kvalitní péči, a to na časově omezenou dobu.

Podporuji nás

Spolupracují s námi

Invest Fund Gates logo.

Stojíme na pevných základech

Stránky fondu