OBNOVENÍ NÁVŠTĚV OD 6. 12. 2021 Návštěvy lze uskutečnit od pondělí do neděle v době od 10-16hodin a to v počtu maximálně 2 osob. Doporučená doba návštěvy je 30minut. Termín návštěv si rezervujte na tel.čísle 778 408 440. Návštěvě bude změřena tělesná teplota a podepíše prohlášení o bezinfekčnosti. Do zařízení nebude umožněn vstup osobám s projevy respiračního onemocnění (rýma, kašel, zvýšená tělesná teplota). Návštěva předloží platný certifikát s negativním výsledkem RT-PCR testu ne starší 72 hodin nebo certifikát o dokončeném očkování proti onemocnění covid-19 nebo doklad o laboratorně potvrzeném prodělání onemocnění covid-19. Návštěvník je povinen po celou dobu návštěvy nosit respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. Žádáme Vás o důsledné dodržování protiepidemiologických opatření.

O nás

IGF Alzheimer centrum Třebíč patří mezi nejmodernější sociální zařízení v Kraji Vysočina. V současné době poskytuje dvě sociální služby a to, domov se zvláštním režimem a pobytovou odlehčovací službu.

Centrum nabízí nepřetržitou odbornou sociální, zdravotní a ošetřovatelskou. Kromě této péče poskytujeme také širokou škálu doplňkových služeb a bohatý výběr volnočasových aktivit.

Klienti mají k dispozici bezbariérové, prostorné dvoulůžkové pokoje s vlastním sociální zařízením. Součástí každého pokoje je televize, lednice a nábytek.

Personál centra individuálně přistupuje vždy s respektem a úctou ke klientovi a jeho potřebám.

Domov se zvláštním režimem je určen osobám s chronickým duševním onemocněním, nebo pro osoby se syndromy demence, osoby trpící Alzheimerovou chorobou nebo Parkinsonovou chorobou, které mají z důvodu těchto onemocnění sníženou soběstačnost a jejich životní situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, a tato pomoc nemůže být zajištěna v jejich přirozeném sociálním prostředí.

Odlehčovací služba je pomoc a podpora osobám s chronickým duševním onemocněním, které mají sníženou soběstačnost z důvodu Alzheimerovy choroby, či jiného typu demence, osobám s chronickým onemocněním, s kombinovaným postižením, s tělesným postižením, o které je jinak pečováno v domácím prostředí a zajistit těmto klientům formou pobytové služby kvalitní péči, a to na časově omezenou dobu.

Reference těch nejbližších od klientů

H. P.

„Celá rodina a známí obdivují, jak babička vypadá spokojeně a co vše pro ně děláte. Moc děkuji.“

J. S.

„Děkuji moc za obrovskou pomoc, jsme velmi za Vaše služby vděční. Vyřiďte prosím, naše poděkování ošetřujícímu personálu a pochvalu, kterou si všichni zasloužíte měrou vrchovatou.“

H. K.

„Jsme moc rádi, že starouškům připravujete v této náročné době stále nějaký program…Byla prý i harmonika k tanečku, výborné pohoštění. Děkuji kuchyni za výborná jídla, která vaří. Děkujeme ještě jednou za péči + vstřícnost Vám všem.“

L. M.

„Opět velké DÍKY. Taťka je u Vás šťastný a viditelně spokojený.“

D. S.

„Děkuji moc Vám všem za veškerou péči.“

I. Š.

„Maminka vypadá spokojeně. Jsem ráda, že jsme se rozhodli maminku přestěhovat k Vám.“

H. P.

„Maminka vypadá velice spokojeně. Nemohli jsme si pro ni přát lepší prostředí. Ještě jednou moc děkuji.“

I. F.

„Jsem ráda, že se o maminku tak hezky staráte, jsem Vám za to moc vděčná já i celá naše rodina.“

M. B.

„Je to nádhera! Velké díky za ty krásné fotky a za všechny akce, které často připravujete. Jste jedničky 😊“

D. K.

„Opět Vám velmi děkuji za zaslané fotografie. Z telefonátů s maminkou mám pocit, že snad na nové prostředí zvykla a je spokojená 😊. Dokonce mi jednou řekla, cituji: Mám se, jak prase v žitě…, ale člověk si nemá nic moc plánovat…😊 Těším se, až pominou opatření a budeme si moci maminku vzít na výlet, nebo aspoň na kafíčko do cukrárny. Přeji Vám všem krásné snad už jarní dny a všeobecnou pohodu.“

I. K.

„To je krásné. Velmi děkuji za fotky z výletu do Jaroměřic. Tatínek o tom výletu mluvil a moc se mu líbil. Velmi si toho vážím. Téměř při každém hovoru, který s ním mám mi říká, že je o něj dobře postaráno a že je spokojený. Z toho mám velkou radost. Přeji Vám, ať se Vám daří.“

R. T.

„S naší mamkou se to semlelo natolik rychle, že to pro naši celou rodinu byl velký šok. Moc jsme nevěděli co dělat. Zkusil jsem řadu známých, ale nikdo mi moc nepomohl (což je systémově asi správně). Pak jsem našel Vás, IGF Alzheimer centrum Třebíč. Velmi se mě líbil celý Váš přístup. Většinu konkurenčních zařízení, které jsem oslovil zajímalo jen jediné – abychom platili. U Vás na rozdíl od ostatních nejde jen o peníze, ale také o člověka. Byl jsem velmi rád, že to právě u Vás dopadlo, i když jsem měl připravené zadní vrátka i v jiných podobných zařízení. Zároveň se přiznám, že poté, co jsem viděl mamku ve stavu z LDN – když ji k nám přiváželi (hrozně nerad na to vzpomínám. Už jen to, jak se k nám chovali…) – moc jsem nevěřil, že se to zlepší. A vy jste to dokázali … mamku jsem viděl na Vánoce, ale ten pokrok je neskutečný… jen prosím, kdyby to tak šlo dál … dokázala si sama stoupnout, chůze v chodítku aj. Dovolte, abych Vám i celému zařízení (personálu) IGF Alzheimer centrum Třebíč poděkoval. Nejenom v tom, jak se k nám chováte, ale především za to, co se Vám s mamkou podařilo. Děkuji Vám!“

L. H.

„Dovolte nám z celého srdce poděkovat veškerému personálu IGF Alzheimercentra Třebíč v čele s paní Mgr. Soňou Dvořákovou a paní vrchní sestrou Mgr. Vendulou Kludákovou. Děkujeme celému týmu sestřiček a ošetřovatelů za naprosto profesionální, ale především neuvěřitelně lidský přístup, se kterým do poslední chvíle pečovali o naši maminku Annu Chmelíkovou. Máte náš hluboký obdiv. Stejnou měrou si vážíme práce a úsilí všech Vás, kteří zajišťujete sociální servis, administrativní chod centra či úklid, protože bez Vás by to nešlo! Jste skvělý tým! Jste důkazem toho, že věci mohou fungovat, pokud existuje vůle. Nesmírně oceňujeme, že u Vás vlastnosti jako pokora a úcta k životu, obětavost, svědomitost a vstřícnost stále stojí na nejvyšší příčce pomyslného žebříčku hodnot. Nelze slovy vyjádřit vděčnost za těch několik málo dní navíc, které jsme díky Vám všem mohly naší mamince dopřát. Měly jsme čas se s ní rozloučit, naposled ji políbit a umožnit jí důstojný odchod tam, kde již není bolesti ani trápení. Pokud se v této podivné době pod tíhou okolností, únavy nebo z jiných důvodů sami sebe občas ptáte, jestli to všechno má smysl, vězte že má!! DĚKUJEME!“

Podporuji nás

Spolupracují s námi

Invest Fund Gates logo.

Stojíme na pevných základech

Stránky fondu