Osobní a smysluplná péče o vaše blízké

IGF Care Centre Třebíč patří mezi nejmodernější sociální zařízení v Kraji Vysočina. V současné době poskytuje dvě sociální služby a to, domov se zvláštním režimem a pobytovou odlehčovací službu.

Aktivní život
Aktivní život

Plně podporujeme koncept aktivního stáří. Naším cílem je zajistit co nejvyšší kvalitu života našich klientů. Aktivizační činnosti jsou zaměřovány na udržení a rozvíjení jejich stávajících schopností a dovedností nejen po stránce sociální, ale také psychické a fyzické. Nabízíme celou řadu aktivizačních programů probíhajících individuální i skupinovou formou.

Fyzioterapie
Ošetřovatelská rehabilitace

Nezbytnou součástí zdravotní péče o klienta je i ošetřovatelská rehabilitace, kterou provádějí proškolení zdravotničtí pracovníci. Ti využívají ke své práci prvky rehabilitace vedoucí k aktivizaci, podpoře a udržování tělesné a psychické kondice klientů. Jedná se zejména o pasivní a aktivní cvičení, dechovou gymnastiku, mobilizaci a vertikalizaci a nácvik soběstačnosti.

Zdravotní péče
Zdravotní péče

Zdravotní péči u klientů zajišťuje praktický lékař, který do zařízení pravidelně dochází. Registrované všeobecné a praktické sestry jsou přítomny nepřetržitě a poskytují klientům odbornou ošetřovatelskou péči a rehabilitaci dle indikace lékaře. V případě potřeby lékař doporučuje další odborná vyšetření, která jsou zpravidla prováděna ve zdravotnických zařízeních okresu Třebíč. Dále spolupracujeme s lékařem — psychiatrem, který se stará o duševní zdraví klientů a zaměřuje se zejména na podporu jejich kognitivních funkcí. O nutriční podporu klientů se stará nutriční specialistka, která stejně jako oba lékaři naše centrum pravidelně navštěvuje.

Stravování
Stravování

Svým klientům zajišťujeme celodenní stravování v plném rozsahu. Jídelníčky jsou sestavovány na základě jednotlivých potřeb klientů se zřetelem na jejich věk a zdravotní stav tak, aby byl zajištěn dostatečný příjem kompletní a plnohodnotné výživy. Dbáme na pestrost a rozmanitost pokrmů a jejich výživovou hodnotu. Pokrmy jsou připravovány z čerstvých surovin. Samozřejmostí je péče o dodržování pitného režimu. O dietním, bezlepkovém stravování jednotlivých klientů rozhoduje lékař.

Doplňkové služby
Doplňkové služby

Kromě odborné sociální, zdravotní a ošetřovatelské péče nabízíme širokou škálu doplňkových služeb, jako jsou kadeřnictví, kosmetika, manikúra, pedikúra, masáže a také bohatý výběr volnočasových aktivit.

Individuální přístup
Individuální přístup

Individuální přístup k poskytované péči a zájem zaměstnanců jsou základem lidského porozumění, úcty a respektu vůči důstojnému stáří. Cílem je pomoci klientovi prožít radostné a důstojné stáří v prostředí, kde se cítí dobře a bezpečně.

Kontaktní formulář

Jídelní lístek

Pokud nejste naším klientem a rádi byste si objednali stravování, prosíme, učiňte tak minimálně 48 hodin předem na +420 778 408 440.

Chcete být součástí a pomáhat lidem?

Aktuálně volné pozice