Od 7. 7. 2021 se ruší testování návštěv.

Osobní a smysluplná péče o vaše blízké

Alzheimer Centrum v Třebíči patří se svými více jak 100 lůžky mezi největší a nejmodernější centra v kraji Vysočina a nabízí svým klientům širokou škálu služeb včetně nadstandardní péče, individuálního přístupu a různých doplňkových služeb.

Aktivní život
Aktivní život

Plně podporujeme koncept aktivního stáří. Naším cílem je zajistit co nejvyšší kvalitu života našich klientů. Aktivizační činnosti jsou zaměřovány na udržení a rozvíjení jejich stávajících schopností a dovedností nejen po stránce sociální, ale také psychické a fyzické. Nabízíme celou řadu aktivizačních programů probíhajících individuální i skupinovou formou.

Fyzioterapie
Fyzioterapie

Fyzioterapie je obor zabývající se diagnostikou, léčbou a prevencí poruch pohybového aparátu. Našim klientům poskytujeme kvalitní fyzioterapeutickou péči: kondiční cvičení, rehabilitaci, dechová cvičení. Fyzioterapeutická nabídka zahrnuje rovněž vodoléčbu a teploléčbu. Snažíme se o to, aby byla odstraněna prvotní příčina daných problémů, ne jen symptomy, tak aby se klientovi obtíže nevracely.

Zdravotní péče
Zdravotní péče

Zdravotní péči zajišťuje praktický lékař, který do zařízení pravidelně dochází, a všeobecné zdravotní sestry s registrací, které jsou v domově přítomny neustále a klientům poskytují odbornou ošetřovatelskou péči podle indikace lékaře. Odborná vyšetření a ošetření jsou prováděna dle indikace praktického lékaře v nemocnici. V centru bude také v případě potřeby k dispozici psycholog a psychiatr.

Stravování
Stravování

Svým klientům zajišťujeme celodenní stravování v plném rozsahu. Jídelníčky jsou sestavovány na základě jednotlivých potřeb klientů se zřetelem na jejich věk a zdravotní stav tak, aby byl zajištěn dostatečný příjem kompletní a plnohodnotné výživy. Dbáme na pestrost a rozmanitost pokrmů a jejich výživovou hodnotu. Pokrmy jsou připravovány z čerstvých surovin. Samozřejmostí je péče o dodržování pitného režimu. O dietním, bezlepkovém stravování jednotlivých klientů rozhoduje lékař.

Doplňkové služby
Doplňkové služby

Zařízení nabídne i širokou škálu doplňkových služeb, jako jsou kadeřnictví, kosmetika, manikúra, pedikúra, masáže. Tyto služby nejsou zahrnuty v základním rozsahu poskytované péče a klient je hradí individuálně, přímo poskytovateli dané doplňkové služby.

Individuální přístup
Individuální přístup

Individuální přístup k poskytované péči a zájem zaměstnanců jsou základem lidského porozumění, úcty a respektu vůči důstojnému stáří. Cílem je pomoci klientovi prožít radostné a důstojné stáří v prostředí, kde se cítí dobře a bezpečně.

Poslat žádost o přijetí

Jídelní lístek

Pokud nejste naším klientem a rádi byste si objednali stravování, prosíme, učiňte tak minimálně 48 hodin předem na +420 778 408 440.

Chcete být součástí a pomáhat lidem?

Aktuálně volné pozice