2. 12. 2021

Bohoslužba

Každé pondělí se pro naše klienty koná ve velkém sále bohoslužba, kterou pravidelně slouží P. Václav Kříž.

I v pondělí po první adventní neděli jsme se spolu všichni sešli. Pan farář má vždy pěkně připravené kázání na aktuální téma- nyní na adventní dobu. Na provizorním oltáři jsme měli vyskládané všechny adventní věnce, které jsme buď společnými silami vyrobili nebo dostali jako dar. Pan farář nám věnce posvětil a s pomocí hudebního doprovodu jsme zazpívali pár adventních písní. Všichni jsme se tak naladili do adventní a předvánoční nálady.