OBNOVENÍ NÁVŠTĚV OD 6. 12. 2021 Návštěvy lze uskutečnit od pondělí do neděle v době od 10-16hodin a to v počtu maximálně 2 osob. Doporučená doba návštěvy je 30minut. Termín návštěv si rezervujte na tel.čísle 778 408 440. Návštěvě bude změřena tělesná teplota a podepíše prohlášení o bezinfekčnosti. Do zařízení nebude umožněn vstup osobám s projevy respiračního onemocnění (rýma, kašel, zvýšená tělesná teplota). Návštěva předloží platný certifikát s negativním výsledkem RT-PCR testu ne starší 72 hodin nebo certifikát o dokončeném očkování proti onemocnění covid-19 nebo doklad o laboratorně potvrzeném prodělání onemocnění covid-19. Návštěvník je povinen po celou dobu návštěvy nosit respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. Žádáme Vás o důsledné dodržování protiepidemiologických opatření.
2. 12. 2021

Bohoslužba

Každé pondělí se pro naše klienty koná ve velkém sále bohoslužba, kterou pravidelně slouží P. Václav Kříž.

I v pondělí po první adventní neděli jsme se spolu všichni sešli. Pan farář má vždy pěkně připravené kázání na aktuální téma- nyní na adventní dobu. Na provizorním oltáři jsme měli vyskládané všechny adventní věnce, které jsme buď společnými silami vyrobili nebo dostali jako dar. Pan farář nám věnce posvětil a s pomocí hudebního doprovodu jsme zazpívali pár adventních písní. Všichni jsme se tak naladili do adventní a předvánoční nálady.