6. 6. 2024

Cvíčící čtvrtky

Ve čtvrtek mají klienti pravidelné pohybové aktivity. Nejprve se zahřejeme šlapáním na rotopedu, kdesi klienti procvičí nohy - toto cvičení patří mezi nejoblíbenější. Dále procvičíme ruce pomocí posilovací gumy, gymnastických míčů a overballů. Za pěkného počasí chodíme cvičit na zahradu, kde máme venkovní rotoped a jiné posilovací stroje na motoriku rukou a nohou.