25. 5. 2022

Den otevřených dveří pro Senior Point

Ve spolupráci s třebíčským Senior Poitem jsme připravili zábavné dopoledne pro seniory z blízkého okolí.

Sešli jsme se ve velkém sále, kde se přítomní dozvěděli zajímavosti o práci našeho centra. Pro pobavení bylo připraveno krátké žonglérské vystoupení aktivizačního pracovníka Milana Ošmery. Následovala prohlídka našeho Alzheimer centra. Návštěvníci měli mimo jiné možnost vidět pokoje, ve kterých naši klienti bydlí či prostory, kde tráví svůj volný čas. Zábavnou formou jsme si procvičili jemnou motoriku, každý návštěvník si na památku odnesl vlastnoručně vyrobeného papírového páva. Pokračovali jsme muzikoterapií - při zpěvu písní, kterým senioři zavzpomínali na svoje mládí, si zároveň vyzkoušeli hru na několik jednodušších hudebních nástrojů. Na závěr pro každého paní kuchařky připravily výborný řízek s bramborovým salátem.