OBNOVENÍ NÁVŠTĚV OD 6. 12. 2021 Návštěvy lze uskutečnit od pondělí do neděle v době od 10-16hodin a to v počtu maximálně 2 osob. Doporučená doba návštěvy je 30minut. Termín návštěv si rezervujte na tel.čísle 778 408 440. Návštěvě bude změřena tělesná teplota a podepíše prohlášení o bezinfekčnosti. Do zařízení nebude umožněn vstup osobám s projevy respiračního onemocnění (rýma, kašel, zvýšená tělesná teplota). Návštěva předloží platný certifikát s negativním výsledkem RT-PCR testu ne starší 72 hodin nebo certifikát o dokončeném očkování proti onemocnění covid-19 nebo doklad o laboratorně potvrzeném prodělání onemocnění covid-19. Návštěvník je povinen po celou dobu návštěvy nosit respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. Žádáme Vás o důsledné dodržování protiepidemiologických opatření.
23. 4. 2021

Hvězda naděje

Dne 21. 4. 2021 připravila psychoterapeutka Ing. Bc. Marcela Blažková, DiS. pro naše klienty zážitkový psychoterapeutický program „Hvězda naděje”. 

Tento program vedl k zamyšlení se nad svými potřebami a přáními. Hledali jsme odpovědi na téma „Co je pro mě nadějí, světlem v životě a jak já mohu být světlem pro druhé?” Vzájemně jsme sdíleli své myšlenky a vytvořili jsme společný obraz hvězdy pomocí šátků a různých přírodních materiálů.