2. 3. 2023

Jarní keramická dílna

Nedílnou součástí péče o naše klienty je aktivizace, v rámci které se klienti mohou zapojit i do pracovních činností.

 Důvodem těchto činností je posilování jejich soběstačnosti, samostatnosti a nezávislosti. Pracovní činnosti představují pro seniory oblíbené aktivity, protože často vycházejí z jejich přirozených schopností, dovedností a potřeb. Jedná zejména o vaření a pečení, které může spojovat několik metod aktivizace – procvičuje se jemná motorika, posiluje se paměť, aktivizují se smysly. Dalšími pracovními technikami jsou třeba i sázení či přesazování květin, ale i rukodělné činnosti, mezi které patří háčkování, pletení, vystřihování, tvorba přání či různé výrobky z papíru, ze sádry nebo z keramické hlíny. Právě s hlínou tentokrát naši klienti pracovali a náš Velký sál na chvíli proměnil takovou malou keramickou dílnu. Celé odpoledne se neslo v přátelském duchu, našim klientům se s hlínou pracovalo velmi dobře a výsledkem jejich tvoření je krásný velikonoční kohoutek.