21. 9. 2021

Mezinárodní den Alzheimerovy choroby

Mezinárodní den Alzheimerovy choroby připadá každoročně na 21. září.

Cílem dne je zvýšit povědomí široké veřejnosti o této závažné nemoci, která způsobuje postupný pokles kognitivních funkcí- myšlení, paměti, úsudku. Bývá jednou z nejčastějších příčin demence, která vede k závislosti nemocného na každodenní pomoci další osoby. Nemoc postihuje především pacienty v pokričilém věku, může však postihnout i mladší jedince.


Příznaky

- Ztráta paměti, která ovlivňuje schopnost plnit běžné pracovní úkoly

- Problémy s vykonáváním běžných činností

- Problémy s řečí

- Časová a místní dezorientace

- Špatný nebo zhoršující se racionální úsudek

- Problémy s abstraktním myšlením

- Zakládání věcí na nesprávné místo

- Změny v náladě nebo chování

- Změny osobnosti

- Ztráta iniciativy, pasivní postoj


Prevence

Z řady výzkumů vyplývá, že zdravý životní styl může snižovat riziko rozvoje demence. Základním pravidlem je, že to, co je dobré od srdce, je dobré také pro mozek. Pokud chceme snížit riziko rozvoje kardiovaskulárních chorob a demence, měli bychom se zajímat o vyrovnanou skladbu jídelníčku a pravidelně se věnovat fyzickému a duševnímu cvičení. Osvojit si zdravější životní styl nemusí být složité a na změny není nikdy pozdě!