8. 12. 2021

Mikuláš

Dne 5. 12. 2021 navštívil naše centrum Mikuláš s andělem a čertem.

Všechny klienty Mikuláš obdaroval vlídným slovem, anděl rozdával balíčky a čert si neodpustil lehké poškádlení uhlím. Ani letos si však nikoho do pekla neodnesl. Tato milá návštěva vykouzlila všem klientům i pracovníkům radostný úsměv na tváři.