OBNOVENÍ NÁVŠTĚV OD 6. 12. 2021 Návštěvy lze uskutečnit od pondělí do neděle v době od 10-16hodin a to v počtu maximálně 2 osob. Doporučená doba návštěvy je 30minut. Termín návštěv si rezervujte na tel.čísle 778 408 440. Návštěvě bude změřena tělesná teplota a podepíše prohlášení o bezinfekčnosti. Do zařízení nebude umožněn vstup osobám s projevy respiračního onemocnění (rýma, kašel, zvýšená tělesná teplota). Návštěva předloží platný certifikát s negativním výsledkem RT-PCR testu ne starší 72 hodin nebo certifikát o dokončeném očkování proti onemocnění covid-19 nebo doklad o laboratorně potvrzeném prodělání onemocnění covid-19. Návštěvník je povinen po celou dobu návštěvy nosit respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. Žádáme Vás o důsledné dodržování protiepidemiologických opatření.
8. 12. 2021

Mikuláš

Dne 5. 12. 2021 navštívil naše centrum Mikuláš s andělem a čertem.

Všechny klienty Mikuláš obdaroval vlídným slovem, anděl rozdával balíčky a čert si neodpustil lehké poškádlení uhlím. Ani letos si však nikoho do pekla neodnesl. Tato milá návštěva vykouzlila všem klientům i pracovníkům radostný úsměv na tváři.