Dobrý den, vážení, s platností od 28.11.2023 je naše centrum opět otevřené pro návštěvy.
Moje kořeny
23. 2. 2021

Moje kořeny

Minulý týden nás navštívila psychoterapeutka Ing. Bc. Marcela Blažková DiS. Pro naše klienty si připravila zážitkový psychoterapeutický program s prvky arteterapie pod názvem Moje kořeny.

Společně vzpomínali na místa, kde vyrůstali, a  povídali si o  tom, co je podporuje a  dává stabilitu.

Diskuse byla vedena i  za  pomoci různých předmětů a  fotografií stromů v různém prostředí a  ročním období.

V další části si klienti vybranou fotografii výtvarně zpracovali a zasadili do  papírového rámu, jež si sami podle své fantazie ozdobili.

Někteří klienti si svými krásnými díly vyzdobili pokoje, jiní je umístili na  společné chodby, aby se jimi mohli potěšit i  další.