OBNOVENÍ NÁVŠTĚV OD 6. 12. 2021 Návštěvy lze uskutečnit od pondělí do neděle v době od 10-16hodin a to v počtu maximálně 2 osob. Doporučená doba návštěvy je 30minut. Termín návštěv si rezervujte na tel.čísle 778 408 440. Návštěvě bude změřena tělesná teplota a podepíše prohlášení o bezinfekčnosti. Do zařízení nebude umožněn vstup osobám s projevy respiračního onemocnění (rýma, kašel, zvýšená tělesná teplota). Návštěva předloží platný certifikát s negativním výsledkem RT-PCR testu ne starší 72 hodin nebo certifikát o dokončeném očkování proti onemocnění covid-19 nebo doklad o laboratorně potvrzeném prodělání onemocnění covid-19. Návštěvník je povinen po celou dobu návštěvy nosit respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. Žádáme Vás o důsledné dodržování protiepidemiologických opatření.
Moje kořeny
23. 2. 2021

Moje kořeny

Minulý týden nás navštívila psychoterapeutka Ing. Bc. Marcela Blažková DiS. Pro naše klienty si připravila zážitkový psychoterapeutický program s prvky arteterapie pod názvem Moje kořeny.

Společně vzpomínali na místa, kde vyrůstali, a  povídali si o  tom, co je podporuje a  dává stabilitu.

Diskuse byla vedena i  za  pomoci různých předmětů a  fotografií stromů v různém prostředí a  ročním období.

V další části si klienti vybranou fotografii výtvarně zpracovali a zasadili do  papírového rámu, jež si sami podle své fantazie ozdobili.

Někteří klienti si svými krásnými díly vyzdobili pokoje, jiní je umístili na  společné chodby, aby se jimi mohli potěšit i  další.