Moje kořeny
23. 2. 2021

Moje kořeny

Minulý týden nás navštívila psychoterapeutka Ing. Bc. Marcela Blažková DiS. Pro naše klienty si připravila zážitkový psychoterapeutický program s prvky arteterapie pod názvem Moje kořeny.

Společně vzpomínali na místa, kde vyrůstali, a  povídali si o  tom, co je podporuje a  dává stabilitu.

Diskuse byla vedena i  za  pomoci různých předmětů a  fotografií stromů v různém prostředí a  ročním období.

V další části si klienti vybranou fotografii výtvarně zpracovali a zasadili do  papírového rámu, jež si sami podle své fantazie ozdobili.

Někteří klienti si svými krásnými díly vyzdobili pokoje, jiní je umístili na  společné chodby, aby se jimi mohli potěšit i  další.