OBNOVENÍ NÁVŠTĚV OD 6. 12. 2021 Návštěvy lze uskutečnit od pondělí do neděle v době od 10-16hodin a to v počtu maximálně 2 osob. Doporučená doba návštěvy je 30minut. Termín návštěv si rezervujte na tel.čísle 778 408 440. Návštěvě bude změřena tělesná teplota a podepíše prohlášení o bezinfekčnosti. Do zařízení nebude umožněn vstup osobám s projevy respiračního onemocnění (rýma, kašel, zvýšená tělesná teplota). Návštěva předloží platný certifikát s negativním výsledkem RT-PCR testu ne starší 72 hodin nebo certifikát o dokončeném očkování proti onemocnění covid-19 nebo doklad o laboratorně potvrzeném prodělání onemocnění covid-19. Návštěvník je povinen po celou dobu návštěvy nosit respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. Žádáme Vás o důsledné dodržování protiepidemiologických opatření.
Pejsek
18. 1. 2021

Nejlepší terapeut má srst a čtyři nohy

V sobotu nás navštívila paní Jana Konečná se svou fenkou Garou. Gara je fenka hladkosrstého foxteriéra. Společně pracují jako canisterapeutický tým.


Canisterapie by se dala přeložit jako léčba pomocí psů. Kromě radosti, kterou kontakt se psím kamarádem přináší, nabízí i řadu dalších benefitů – rozvíjí hrubou i jemnou motoriku, podněcuje komunikaci, rozvíjí orientaci v prostoru i čase, pomáhá při nácviku koncentrace a paměti, rozvíjí sociální cítění, podněcuje k pohybu a přispívá k duševní rovnováze a motivaci.

Klienti se mohli s Garou mazlit, házeli jí aport. I když se někteří zpočátku trošku báli, brzy zjistili, že jim fenka neublíží. Jejich tváře se během chvilky rozzářily. Někteří z nich mají problémy s nedostatečným prokrvováním končetin, při kontaktu s teplým zvířecím tělem se jim ruce rychle prohřívaly. Obdobně pozitivní vliv byl patrný i na svalových kontrakturách horních končetin, kdy se ruce klientů při hlazení Gary postupně uvolňovaly až do té míry, že klienti byli schopni uchopit míček a odhodit ho.

Gara na závěr předvedla, jaké cirkusácké kousky dokáže.

Paní Konečné i Gaře moc děkujeme a všichni už se těšíme na další milé setkání.