OBNOVENÍ NÁVŠTĚV OD 6. 12. 2021 Návštěvy lze uskutečnit od pondělí do neděle v době od 10-16hodin a to v počtu maximálně 2 osob. Doporučená doba návštěvy je 30minut. Termín návštěv si rezervujte na tel.čísle 778 408 440. Návštěvě bude změřena tělesná teplota a podepíše prohlášení o bezinfekčnosti. Do zařízení nebude umožněn vstup osobám s projevy respiračního onemocnění (rýma, kašel, zvýšená tělesná teplota). Návštěva předloží platný certifikát s negativním výsledkem RT-PCR testu ne starší 72 hodin nebo certifikát o dokončeném očkování proti onemocnění covid-19 nebo doklad o laboratorně potvrzeném prodělání onemocnění covid-19. Návštěvník je povinen po celou dobu návštěvy nosit respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. Žádáme Vás o důsledné dodržování protiepidemiologických opatření.
17. 6. 2021

O kamenné palmě

Ve středu 16. 6. 2021 si psychoterapeutka Ing. Bc. Marcela Blažková, DiS. připravila pro naše klienty zážitkový psychoterapeutický příběh „O kamenné palmě“.


Prostřednictvím vyprávěného příběhu se společně podívali na různé způsoby překonávání obtíží. Za pomocí barevných šátků a přírodních materiálů si vytvořili poušť, palmu a oázu. Vzájemně si sdíleli své myšlenky, dojmy a pocity.