OBNOVENÍ NÁVŠTĚV OD 6. 12. 2021 Návštěvy lze uskutečnit od pondělí do neděle v době od 10-16hodin a to v počtu maximálně 2 osob. Doporučená doba návštěvy je 30minut. Termín návštěv si rezervujte na tel.čísle 778 408 440. Návštěvě bude změřena tělesná teplota a podepíše prohlášení o bezinfekčnosti. Do zařízení nebude umožněn vstup osobám s projevy respiračního onemocnění (rýma, kašel, zvýšená tělesná teplota). Návštěva předloží platný certifikát s negativním výsledkem RT-PCR testu ne starší 72 hodin nebo certifikát o dokončeném očkování proti onemocnění covid-19 nebo doklad o laboratorně potvrzeném prodělání onemocnění covid-19. Návštěvník je povinen po celou dobu návštěvy nosit respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. Žádáme Vás o důsledné dodržování protiepidemiologických opatření.
21. 10. 2021

Okřešánek

V neděli 17. 10. 2021 k nám zavítal taneční soubor krojovaných tanečníků Okřešánek.

Lidové písně, za doprovodu harmonik a houslí, se rozléhaly po celém centru. Tanečníci, v čele s paní Jirovskou, si pro nás připravili hodinový program plný zpěvu a tance. Klienti si s radostí zazpívali písně svého mládí a zavzpomínali na podobné akce, které se tenkrát pořádaly. Po vystoupení Okřešánku následovalo pohoštění a někteří tanečníci vyzvali klienty na taneček. Sál se najednou zaplnil a všichni se báječně pobavili. Chtěli bychom poděkovat tanečnímu souboru Okřešánek, v čele s paní Jirovskou, za krásně strávené nedělní odpoledne. Velké díky patří i personálu IGF Alzheimer centra.