Návštěvy
7. 1. 2021

Pravidla pro návštěvy

Testování v zařízení IGF Alzheimer centrum Třebíč s.r.o. probíhá pouze v úterý a čtvrtek od 9 do 11  hodin a od 13 do 16 hodin. Dále v pátek od 9 do 11 hodin!

Návštěvní hodiny jsou od 9:00 do 10:30 hod. a od 13:00 do 15:30 hod. Rezervovaný termín návštěvy je 30 minut, z čehož samotná návštěva trvá 25 minut.


Návštěva je možná v počtu max. 2 osob na jednoho uživatele ve stejném čase.


Návštěva v IFG Alzheimer centru Třebíč s.r.o. se uskuteční ve vyhraněném prostoru.


Každá osoba návštěvy musí mít respirátor FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, po celou dobu pobytu v zařízení na návštěvu je potřeba se dostavit min 15 min předem z důvodu vyplnění formulářů před uskutečněním samotné návštěvy. V případě provedení testu návštěvě v zařízení je potřeba se dostavit min. 20 minut před rezervovaným termínem návštěvy.


Před samotnou návštěvou jsou návštěvníci povinni odevzdat na recepci doklad (písemné potvrzení), který prokazuje negativní výsledek testu:

  • Pokud osoby prodělaly v posledních 90 dnech onemocnění COVID-19 nebo absolvovaly PCR test či antigenní test na COVID-19, s negativním výsledkem, který není starší 48 hodin.
  • Pokud osoby neprodělaly onemocnění COVID-19 a nemají potvrzení o absolvování vlastního testu, je možnost se nechat otestovat přímo v zařízení IGF Alzheimer centrum Třebíč s.r.o., bezplatně. V tomto případě je potřeba přijít min. 20 minut před rezervovaným termínem návštěvy.


Testování v zařízení IGF Alzheimer centrum Třebíč s.r.o. neprobíhá o víkendech a o svátcích!


Na ostatní dny návštěvy je potřeba si zajistit vlastní test s negativním výsledkem.