5. 11. 2021

Sportovní dopoledne II.

Dne 2. 11. 2021 se v prostorách centra odehrál již druhý sportovní turnaj klientů a žáků ze ZŠ Světlo Třebíč.

Navštívil nás i pan Mgr. Ing. Miroslav Cejpek DiS., koordinátor komunitního plánování a prorodinné politiky a paní Mgr. Martina Leitnerová, vedoucí odboru sociálních věcí města Třebíč.

Na úvod se žáci seznámili s našimi klienty a rozdělili se do čtyř skupin. S hrací kartou pak společně obcházeli sportovní stanoviště, kde si navzájem pomáhali. Všichni sportovci obdrželi diplom a perníkovou medaili, kterou vyráběli klienti našeho centra. Ve volné chvíli si pak mohli žáci vyrobit drobnou ozdobu v podobě andělíčka nebo si pohrát s naším králíčkem Alfonzem.

O krásné zakončení příjemně prožitého dopoledne se postarali žáci s paní učitelkou, kteří přednesli básničku a zazpívali pár písniček za doprovodu kytary. Všem se sportování moc líbilo a těší se na další podobné setkání.

Chceme tímto poděkovat ředitelce ZŠ Světlo paní Mgr. Haně Hrozníčkové, která umožnila tak důležitý kontakt dvou generací. Věříme, že podobné akce jsou pro všechny zúčastněné velkým přínosem.