OBNOVENÍ NÁVŠTĚV OD 6. 12. 2021 Návštěvy lze uskutečnit od pondělí do neděle v době od 10-16hodin a to v počtu maximálně 2 osob. Doporučená doba návštěvy je 30minut. Termín návštěv si rezervujte na tel.čísle 778 408 440. Návštěvě bude změřena tělesná teplota a podepíše prohlášení o bezinfekčnosti. Do zařízení nebude umožněn vstup osobám s projevy respiračního onemocnění (rýma, kašel, zvýšená tělesná teplota). Návštěva předloží platný certifikát s negativním výsledkem RT-PCR testu ne starší 72 hodin nebo certifikát o dokončeném očkování proti onemocnění covid-19 nebo doklad o laboratorně potvrzeném prodělání onemocnění covid-19. Návštěvník je povinen po celou dobu návštěvy nosit respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. Žádáme Vás o důsledné dodržování protiepidemiologických opatření.
5. 11. 2021

Sportovní dopoledne II.

Dne 2. 11. 2021 se v prostorách centra odehrál již druhý sportovní turnaj klientů a žáků ze ZŠ Světlo Třebíč.

Navštívil nás i pan Mgr. Ing. Miroslav Cejpek DiS., koordinátor komunitního plánování a prorodinné politiky a paní Mgr. Martina Leitnerová, vedoucí odboru sociálních věcí města Třebíč.

Na úvod se žáci seznámili s našimi klienty a rozdělili se do čtyř skupin. S hrací kartou pak společně obcházeli sportovní stanoviště, kde si navzájem pomáhali. Všichni sportovci obdrželi diplom a perníkovou medaili, kterou vyráběli klienti našeho centra. Ve volné chvíli si pak mohli žáci vyrobit drobnou ozdobu v podobě andělíčka nebo si pohrát s naším králíčkem Alfonzem.

O krásné zakončení příjemně prožitého dopoledne se postarali žáci s paní učitelkou, kteří přednesli básničku a zazpívali pár písniček za doprovodu kytary. Všem se sportování moc líbilo a těší se na další podobné setkání.

Chceme tímto poděkovat ředitelce ZŠ Světlo paní Mgr. Haně Hrozníčkové, která umožnila tak důležitý kontakt dvou generací. Věříme, že podobné akce jsou pro všechny zúčastněné velkým přínosem.