29. 6. 2021

Sportovní hry I.

Ve čtvrtek 24. června 2021 se uskutečnily Sportovní hry I. za účasti klientů centra a dětí ze Základní školy Světlo. 


Klienti a děti soutěžili ve čtyřech disciplínách - kuželky, petanque, kriket a házení kroužků. Pro děti byl navíc připraven tvořivý koutek a skákání v pytli. Odměnou pro všechny účastníky byly diplomy, ledňáčky a perníkové medaile, které upekli a ozdobili naši klienti.


Význam akce nespočíval ve zdárně zvládnutých sportovních výkonech, ale účelem bylo obohacení klientů energií věkově odlišné generace, vzájemného sdílení a podpora při společné aktivitě.


Tento projekt byl finančně podpořen městem Třebíč.  Poděkování patří také společnosti TIPAFROST a. s., která účastníkům sportovních her věnovala ledňáky.