OBNOVENÍ NÁVŠTĚV OD 6. 12. 2021 Návštěvy lze uskutečnit od pondělí do neděle v době od 10-16hodin a to v počtu maximálně 2 osob. Doporučená doba návštěvy je 30minut. Termín návštěv si rezervujte na tel.čísle 778 408 440. Návštěvě bude změřena tělesná teplota a podepíše prohlášení o bezinfekčnosti. Do zařízení nebude umožněn vstup osobám s projevy respiračního onemocnění (rýma, kašel, zvýšená tělesná teplota). Návštěva předloží platný certifikát s negativním výsledkem RT-PCR testu ne starší 72 hodin nebo certifikát o dokončeném očkování proti onemocnění covid-19 nebo doklad o laboratorně potvrzeném prodělání onemocnění covid-19. Návštěvník je povinen po celou dobu návštěvy nosit respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. Žádáme Vás o důsledné dodržování protiepidemiologických opatření.
29. 6. 2021

Sportovní hry I.

Ve čtvrtek 24. června 2021 se uskutečnily Sportovní hry I. za účasti klientů centra a dětí ze Základní školy Světlo. 


Klienti a děti soutěžili ve čtyřech disciplínách - kuželky, petanque, kriket a házení kroužků. Pro děti byl navíc připraven tvořivý koutek a skákání v pytli. Odměnou pro všechny účastníky byly diplomy, ledňáčky a perníkové medaile, které upekli a ozdobili naši klienti.


Význam akce nespočíval ve zdárně zvládnutých sportovních výkonech, ale účelem bylo obohacení klientů energií věkově odlišné generace, vzájemného sdílení a podpora při společné aktivitě.


Tento projekt byl finančně podpořen městem Třebíč.  Poděkování patří také společnosti TIPAFROST a. s., která účastníkům sportovních her věnovala ledňáky.