23. 3. 2023

Tvoření s dětmi

Naše zařízení v rámci mezigenerační spolupráce hned se dvěma mateřskými školkami.  

Jedná se o mateřskou školkou Demlova a Lesní mateřskou školkou Chaloupky, jejichž děti přináší našim seniorům rozptýlení a radost. V březnu jsme prožili setkání s dětmi z obou školek a jsme moc rádi, že se naši senioři a děti setkávají při sportovních aktivitách a tvořivých činnostech. Děti se seniory si vzájemně vyměňují dárečky, ale obohacují se i tím, že procvičují jemnou motoriku, získávají pocit užitečnosti a uvědomují si vlastní schopnosti. Děkujeme tímto za spolupráci oběma školkám a těšíme se na další spolupráci.