OBNOVENÍ NÁVŠTĚV OD 6. 12. 2021 Návštěvy lze uskutečnit od pondělí do neděle v době od 10-16hodin a to v počtu maximálně 2 osob. Doporučená doba návštěvy je 30minut. Termín návštěv si rezervujte na tel.čísle 778 408 440. Návštěvě bude změřena tělesná teplota a podepíše prohlášení o bezinfekčnosti. Do zařízení nebude umožněn vstup osobám s projevy respiračního onemocnění (rýma, kašel, zvýšená tělesná teplota). Návštěva předloží platný certifikát s negativním výsledkem RT-PCR testu ne starší 72 hodin nebo certifikát o dokončeném očkování proti onemocnění covid-19 nebo doklad o laboratorně potvrzeném prodělání onemocnění covid-19. Návštěvník je povinen po celou dobu návštěvy nosit respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. Žádáme Vás o důsledné dodržování protiepidemiologických opatření.
17. 12. 2021

Vánoční zpívání

Dne 15. 12. 2021 nás v této nelehké době přišli povzbudit a navnadit vánoční atmosférou žáci ze ZŠ Světlo.

Děti s paní učitelkou secvičili krátké hudební vystoupení plné známých i méně známých vánočních písní. Krom zpěvu se nám představili i mladí houslisti, opět s vánočními skladbami. Na závěr všem klientům rozdali vyrobená vánoční přání, která klientům udělala velkou radost. Klientům se program moc líbil, dětem poděkovali hlasitým potleskem a úsměvem. Děkujeme žákům ZŠ Světlo za zpříjemnění dne a přejeme jim klidné a veselé Vánoce.