31. 3. 2024

Velikonoční bohoslužba

Tentokráte byla bohoslužba v neděli. Společně s otcem Křížem jsme oslavili Velikonoce. Na naše věřící klienty čekalo překvapení v podobě pěveckého doprovodu. Zazpívali písně, které většina klientů zná, a tak se hudba linula po celé chodbě. Pan farář měl krásné kázání, ve kterém shrnul všechny události Svatého týdne. Společně zavzpomínali, jak slavili předešlé Velikonoce.