OBNOVENÍ NÁVŠTĚV OD 6. 12. 2021 Návštěvy lze uskutečnit od pondělí do neděle v době od 10-16hodin a to v počtu maximálně 2 osob. Doporučená doba návštěvy je 30minut. Termín návštěv si rezervujte na tel.čísle 778 408 440. Návštěvě bude změřena tělesná teplota a podepíše prohlášení o bezinfekčnosti. Do zařízení nebude umožněn vstup osobám s projevy respiračního onemocnění (rýma, kašel, zvýšená tělesná teplota). Návštěva předloží platný certifikát s negativním výsledkem RT-PCR testu ne starší 72 hodin nebo certifikát o dokončeném očkování proti onemocnění covid-19 nebo doklad o laboratorně potvrzeném prodělání onemocnění covid-19. Návštěvník je povinen po celou dobu návštěvy nosit respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. Žádáme Vás o důsledné dodržování protiepidemiologických opatření.
7. 4. 2021

Velikonoční svátky a způsoby jejich slavení

Dne 30.3.2021 se v našem centru uskutečnil zážitkový psychoterapeutický program “Velikonoční svátky a způsoby jejich slavení”, který si pro naše klienty připravila psychoterapeutka Ing. Bc. Marcela Blažková, DiS..

Během programu jsme si povídali o různých způsobech slavení velikonočních svátků a přiblížili jsme si křesťanský význam jednotlivých dní. Na závěr jsme si společně vytvořili a vyzdobili velikonoční kraslice a jiné velikonoční ozdoby.