7. 10. 2022

Vinobraní

K měsíci září patří neodmyslitelně vinobraní.

Proto jsme se i my rozhodli si s klienty tuto událost připomenout. Všichni jsme zavzpomínali, ve kterých městech se vinobraní koná, zda se některé slavnosti zúčastnili a která vína mají nejraději. Prohlíželi jsme si větvičku vinné révy a ochutnali vinné hrozny. Společně jsme si zazpívali lidové písně o víně a někteří klienti zazpívali do mikrofonu. Na závěr jsme si připili nealkoholickým vínem.