31. 3. 2022

Výběrové řízení na funkci ředitele/ředitelky

IGF Alzheimer centrum Třebíč s.r.o. vyhlašuje výběrové řízení na funkci ředitele/ředitelky

Požadavky na uchazeče:

- zkušenost s aktivním vedením pracovního kolektivu

- vysokoškolské vzdělání (není podmínkou, pokud splňuje tříletou praxi ve vyšším managementu)

- působení v sociálních službách výhodou, nikoliv nutností

- dobré organizační a komunikační dovednosti

- kreativita, samostatnost, flexibilita, důslednost, zodpovědnost a cílevědomost

- občanská a morální bezúhonnost

- zdravotní způsobilost

- řidičský průkaz sk. B, aktivní řidič


Náležitosti přihlášky:

- jméno, příjmení a titul

- datum a místo narození

- státní příslušnost

- místo trvalého pobytu (vč. čísla telefonu a emailu)

- datum a podpis


K přihlášce je nutno doložit:

- životopis obsahující údaje o dosavadních zaměstnáních, o kompetencích u zastávaných pracovních pozic, odborných znalostech a dovednostech

- originál výpisu z Rejstříku trestů ne starší jak 3 měsíce

- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání


Přihlášku s požadovanými doklady je nutné doručit nejpozději dne 25. 4. 2022 na adresu: IGF Alzheimer centrum Třebíč s.r.o., Družstevní 1320, 674 01 Třebíč. Obálku je nutné označit slovy: "Výběrové řízení- pozice ředitel/ředitelka IGF Alzheimer centrum Třebíč s.r.o.".