22. 7. 2023

Arteterapie v červenci

Jednou z aktivizačních technik, která se pravidelně v našem centru opakuje a při které se našim klientům věnuje Marcela Blažková je arteterapie. 

Klienti při této terapii vyjadřují své dojmy, pocity, náladu, zkušenost a poznatky formou symbolů. Vyjádření emocí a citů pomáhá s uvolněním napětí a negativních emocí z těla ven. U seniorů s demencí, kteří mohou mít potíže v komunikaci, představuje arteterapie eventualitu vyjádřit se jinak než slovy. Umožňuje jim zapojit se do skupiny a cítit se tak jejím aktivním členem, navázat hlubší kontakt s pracovníkem. Arteterapie také pomáhá udržovat psychické i motorické schopnosti a dovednosti a dokáže pozitivně ovlivňovat emoce.