OBNOVENÍ NÁVŠTĚV OD 6. 12. 2021 Návštěvy lze uskutečnit od pondělí do neděle v době od 10-16hodin a to v počtu maximálně 2 osob. Doporučená doba návštěvy je 30minut. Termín návštěv si rezervujte na tel.čísle 778 408 440. Návštěvě bude změřena tělesná teplota a podepíše prohlášení o bezinfekčnosti. Do zařízení nebude umožněn vstup osobám s projevy respiračního onemocnění (rýma, kašel, zvýšená tělesná teplota). Návštěva předloží platný certifikát s negativním výsledkem RT-PCR testu ne starší 72 hodin nebo certifikát o dokončeném očkování proti onemocnění covid-19 nebo doklad o laboratorně potvrzeném prodělání onemocnění covid-19. Návštěvník je povinen po celou dobu návštěvy nosit respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. Žádáme Vás o důsledné dodržování protiepidemiologických opatření.
14. 5. 2021

Moje srdce

Ve středu 12.5.2021 nás opět navštívila psychoterapeutka Ing. Bc. Marcela Blažková, DiS., téma bylo „Moje srdce“. 

Co je pro nás drahé, vzácné, co nás v životě zatěžuje a jak s tím zacházet. Program byl rozdělen na dvě části.  V první části jsme vzájemně sdíleli naše prožitky. V druhé části mohli naši klienti své nápady znázornit prostřednictvím malby suchými pastely s využitím tvarovací keramické hmoty.