1. 2. 2024

Naše virtuální realita

 Bohaté vjemy z venkovního světa jsou naprosto zásadní pro udržení psychického i fyzického stavu a podpoření pozitivní motivace a kognitivních funkcí našich klientů. 

Počasí venku ještě neumožňuje vycházky našim klientům, a tak se snažíme jim umožnit cestovat alespoň virtuálně. Prožitek ve virtuální realitě sni6uje sociální odloučenost seniorů, poskytuje jim nová témata ke komunikaci a obrací jejich pozornost k pozitivním vzpomínkách. Klienti mají možnost mít virtuální brýle přímo nasazené anebo se mohou dívat na obrazovku, kde vidí to, co aktivizační pracovnice, která má v danou chvíli brýle nasazené. Aplikace, které nabízí virtuální brýle jsou určeny k relaxaci, k disociaci od stereotypního prostředí nebo k reminiscenční terapii. Naši klienti se tentokrát mohli podívat do mořského světa, do lesa, ale mohli se podívat i na svůj rodný dům či dům, kde naposled bydleli. I desetiminutový pobyt v simulované přírodě má podle studií terapeutický účinek jako kdyby se klienti procházeli ve skutečné přírodě.