16. 1. 2023

Návštěva pana ministra Vlastimila Válka v IGF Alzheimer centru Třebíč

Dne 12. 12. 2022 nás v centru navštívil Ministr zdravotnictví pan Vlastimil Válek, který přijel osobně vyjádřit poděkování zaměstnancům, za jejich péči a komfort, který našim klientům poskytují.

Při návštěvě si pan ministr prohlédl celé centrum, a opravdu intenzivně se zajímal o problémy, se kterými se v současné nelehké době potýkáme. Pan ministr ocenil nejen osobní přístup sester a pečovatelek k jednotlivým klientům, ale i kvalitu a inovativní přístup celého centra k problematice Alzheimerovy choroby.