11. 8. 2023

Pečení bábovky

Společné pečení je pro naše klienty téměř událost, ke které se každý rád přidá. – jeden loupe, druhý strouhá, další míchá. 

 Jeden loupe, druhý strouhá, další míchá. Společně nakonec u kávy ochutnávají všichni. Lze říci, že i pečení bábovky je formou terapie. I u pečení takové obyčejné bábovky dochází nevědomky k trénování kognitivních funkcí seniorů (nutnost pamatovat si ingredience, postup, vážení), také k trénování hrubé a jemné motoriky (krájení, míchání, manipulace s nádobím). Tato činnost má vliv i na aktuální náladu (vědomí vlastní užitečnosti), využít lze i senzorickou stimulaci (chuť, vůně) a v neposlední řadě je zde kladen důraz na vzájemnou spolupráci, integraci a komunikaci ve skupině. Na závěr pečení všichni společně ochutnávání, posedí u kávy a čaje, popovídají si, či vzpomínají na to, co naši dříve rádi pekli, vařili či jen vychutnávali.