30. 8. 2023

Pohybové aktivity

Pohybová aktivita je velmi důležitá v každém věku.

Její význam s věkem roste a vhodně zvolená pohybová aktivita může být i doplňkem léčby mnoha onemocnění. Významným efektem je zejména zachování schopnosti sebeobsluhy a zlepšení psychického stavu. Pro seniory jsou velmi vhodné procházky, práce na zahradě, tanec či zdravotní cvičení.

Pro naše klienty připravujeme cviky zaměřené na pohybový aparát , prostřednictvím kterých klienti upevňují a nacvičují správné držení těla, rozvíjí kloubní pohyblivost a pohyblivost páteře. Cviky jsou vždy jednoduché a nenáročné na koordinaci.