1. 8. 2023

Pondělní mše svatá

Každé pondělní dopoledne u nás slouží otec Václav Kříž bohoslužbu.

K našim klientům přistupujeme vždy s empatií, která umožňuje seniorovi pocítit svoji hodnotu a sebeuvědomění. Dbáme na  maximální zachování  důstojnosti a hodnoty našich klientů, aby se cítili přijímaní takoví, jací jsou. Klienta nehodnotíme a vážíme si ho jako člověka s prožitou minulostí a konkrétním životním příběhem. Snažíme se vytvářet program podporující aktivizaci seniora, sebedůvěru, podporující ho ve víře ve své schopnosti, ve víře, že není na své problémy sám, i v tom, že se může svobodně vyjadřovat, projevit své negativní pocity, hněv a přesto může pocítit, že se mu dostává podpory a lásky.

Stárnoucí člověk si výrazněji než mladý uvědomuje, že se jeho život krátí a začíná se intenzivněji zajímat o základní otázky bytí, účelu a smysluplnosti žití. Musí se vyrovnávat se ztrátami blízkých lidí, se smrtí, s konečností lidského života, se smysluplností existence a účelu jakýchkoliv aktivit ve stáří. Proto nezapomínáme ani na duchovní rozměr našich klientů a umožňujeme slavení bohoslužby , svátost smíření, svátost nemocných a duchovní rozhovory s našim panem farářem.