16. 8. 2023

Přístroje na motoriku

V polovině srpna byly na naši zahradu instalovány přístroje na posílení motoriky našich klientů.

Pohyb patří mezi nejzákladnější potřeby lidského organismu. Pohyb má pozitivní vliv nejen na biologickou stránku seniora, ale také na jeho psychiku, socializaci a integraci do společnosti. Pohyb také napomáhá k udržení denního rytmu seniora. Při nedostatku pohybu člověk upadá do pasivity a někdy se také díky tomu stává sociálně izolovaným. Tento stav může vyústit až do deprese. Hlavním cílem pohybových aktivit u seniorů je fyzická a psychická zdatnost. Nejde o sportovní výkony, ale o udržení mobility, která ovlivňuje soběstačnost seniora při provádění běžných denních činností, zajišťuje sebevědomí a kvalitu života. Právě pořízením přístrojů, kterých na naši zahradě ještě přibyde, chceme přispět ke zlepšení rozvoje rovnováhy a koordinace našich klientů, prodloužení  jejich soběstačnosti  a tím i přispět k celkové spokojenosti našich seniorů.