15. 7. 2023

Trénování paměti

Během aktivizace se pravidelně věnujeme procvičování paměti našich klientů.

 Aktivizační pracovnice se zaměřují na posílení slovní zásoby, koncentraci pozornosti, na logiku, kreativitu i zrakově-prostorové schopnosti. Tentokrát si klienti procvičili zrakovou paměť pomocí skládání různých barevných obrazců a fotografií známých osobností Jsme moc rádi, že díky pozitivní motivaci a ocenění naše klienty tyto činnosti baví a vnímají se spíše než trénink jako zábavnou činnost.