21. 9. 2023

Trénování paměti pomocí známých zkratek

Zkratky různých názvů a slov nás provází po celý život a jsou běžnou součástí naší komunikace.

Nejčastěji se zkratky používáme pro zápis často užívaných slov či ustálených spojení nebo pro zkrácení zápisu víceslovných názvů institucí, dokumentů či odborných termínů. Některé zkratky už se tak dostaly do povědomí, že už přestáváme znát i jejich původní víceslovný název ( např. ČEDOK- Československá cestovní a dopravní kancelář). Spolu s našimi klienty jsme si připomněli nejpoužívanější zkratky a jejich význam a tak si klienti procvičili nejenom paměť, ale i psaní, procvičili si jemnou motoriku a řečové schopnosti.