OBNOVENÍ NÁVŠTĚV OD 6. 12. 2021 Návštěvy lze uskutečnit od pondělí do neděle v době od 10-16hodin a to v počtu maximálně 2 osob. Doporučená doba návštěvy je 30minut. Termín návštěv si rezervujte na tel.čísle 778 408 440. Návštěvě bude změřena tělesná teplota a podepíše prohlášení o bezinfekčnosti. Do zařízení nebude umožněn vstup osobám s projevy respiračního onemocnění (rýma, kašel, zvýšená tělesná teplota). Návštěva předloží platný certifikát s negativním výsledkem RT-PCR testu ne starší 72 hodin nebo certifikát o dokončeném očkování proti onemocnění covid-19 nebo doklad o laboratorně potvrzeném prodělání onemocnění covid-19. Návštěvník je povinen po celou dobu návštěvy nosit respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. Žádáme Vás o důsledné dodržování protiepidemiologických opatření.
11. 6. 2021

Výlet k Bazilice sv. Prokopa v Třebíči

Ve středu 9. června 2021 jsme pro klienty našeho centra připravili výlet k Bazilice sv. Prokopa s cílem navštívit prostředí, které klienti znají.


Prohlédli si venkovní prostory baziliky, nádvoří zámku a navštívili bylinkovou zahrádku. Při příjemné procházce v parku si někteří klienti zavzpomínali a vybavovali si prožitky spojené s tímto místem a všem je vypravovali.


Počasí výletníkům přálo, což velmi ocenili. Všem přišla k chuti výborná svačina. 


Příjemně unaveni, naladěni i plni dojmů se všichni vraceli zpět do centra.