22. 12. 2023

Vystoupení dětí

Zazpívaly nám vánoční písníčky a k tomu zatancovaly. Nakonec děti rozdaly klientům dárečky

a na oplátku jim naši klienti také dali malou pozornost, kterou sami vyrobili. Vystoupení se dětem

moc povedlo a už se těšíme na další setkání.